Hipotermia całego ciała u noworodków z niedokrwienną encefalopatią cd

Koce i systemy chłodzenia zostały zakupione przez każdą witrynę. Sonda przełyku została wprowadzona, a temperatura przełyku została obniżona do 33,5 ° C przez serwomechanizm koca. Drugi koc, 25 cali na 64 cale (64 cm na 163 cm), został podłączony do układu chłodzenia. Woda krążyła równocześnie przez oba koce, aby zmniejszyć zmienność temperatury przełyku.15 W okresie chłodzenia nie stosowano podgrzewania ani żadnego innego źródła ciepła. Temperaturę skóry jamy brzusznej monitorowano za pomocą sondy skórnej za pomocą promiennika cieplejszego (z wyłączonym grzejnikiem) lub urządzenia monitorującego temperaturę (Mon-a-therm, Mallinckrodt Medical). Temperatury przełyku i skóry monitorowano w sposób ciągły i rejestrowano co 15 minut przez pierwsze 4 godziny, co godzinę przez następne 8 godzin i co 4 godziny podczas pozostałego okresu chłodzenia. Po 72 godzinach hipotermii nastawa automatycznego sterowania w układzie chłodzenia została zwiększona o 0,5 ° C na godzinę. Po sześciu godzinach usunięto sondę przełykową, a temperaturę skóry kontrolowano za pomocą serwomechanizmu promiennika cieplejszego. Temperatura podgrzewacza była o 0,5 ° C wyższa niż temperatura skóry i była podwyższana o 0,5 ° C co godzinę, aż temperatura zadana podgrzewacza osiągnęła 36,5 ° C. Niemowlęta otrzymały rutynową opiekę kliniczną, w tym monitorowanie czynności życiowych i nadzór nad dysfunkcją narządów. Pomiary stężenia gazów we krwi w grupie hipotermii zostały skorygowane o temperaturę ciała.
Niemowlętom w grupie kontrolnej opiekowały się napowietrzne promienniki cieplejsze ze skórą brzucha i temperatury przełyku rejestrowane co cztery godziny. Temperaturę skóry utrzymywano przez serwomechanizm początkowo od 36,5 ° C do 37,0 ° C, a kolejne korekty dokonywano zgodnie ze standardową pielęgnacją w każdym ośrodku. Niemowlęta w grupie kontrolnej otrzymały takie samo monitorowanie czynności życiowych i nadzór nad dysfunkcją narządów jak dzieci w grupie hipotermii.
Zdarzenia niepożądane
W 72-godzinnym okresie interwencyjnym niemowlęta w obu grupach były monitorowane pod kątem zaburzeń rytmu serca, uporczywej kwasicy, zakrzepicy w dużych naczyniach lub krwawień, zmian skórnych i śmierci. Dozwolone jest również uszkodzenie sprzętu. Wszystkie zdarzenia niepożądane zgłoszono w ciągu 72 godzin do instytucjonalnej komisji kontrolnej na miejscu i do centrum danych.
Kontynuacja
Pierwszorzędowym rezultatem była śmierć lub niepełnosprawność (umiarkowana lub ciężka). Wszystkie żyjące niemowlęta oceniano w wieku 18 do 22 miesięcy; rodziny osób, które nie wróciły na badania kontrolne, skontaktowały się telefonicznie w celu uzyskania informacji o pierwotnym wyniku. Uzyskano dane dotyczące wzrostu, widzenia i charakterystyki audiometrycznej, a testy neurologiczne i rozwojowe przeprowadzili przeszkoleni egzaminatorzy, którzy byli zaślepieni stanem interwencyjnym. Ocena niepełnosprawności neuromotorycznej opierała się na występowaniu porażenia mózgowego, a stopień niepełnosprawności funkcjonalnej oceniano zgodnie z Systemem klasyfikacji funkcji motorycznych brutto (GMFCS) 16 (poziom obejmuje dzieci, które chodzą niezależnie z pewnymi zaburzeniami chodu, poziom 2 obejmuje tych, którzy są niezdolny do chodzenia, ale kto może usiąść, pociągnąć do pozycji stojącej i rejs [podjąć kroki trzymając się mebli], poziom 3 obejmuje tych, którzy nie są w stanie chodzić ani się czołgać, używać rąk do siedzenia wsparcie, poziom 4 obejmuje tych, dla których potrzebne jest wsparcie do siedzenia, a poziom 5 obejmuje tych, którzy wymagają pomocy osoby dorosłej, aby się przenieść)
[patrz też: przychodnia unii lubelskiej szczecin, kwas glikolowy działanie, zdrowie wikipedia ]
[więcej w: olx wysokie mazowieckie, leukoencefalopatia, prodentis ]