Krajowa agenda badań nad starzeniem się czesc 4

Obejmuje to badanie czynników, które determinują potrzebę korzystania z usług zdrowia psychicznego, rolę leczenia chorób psychicznych w poprawie społecznego i fizycznego funkcjonowania osób starszych oraz wpływ leczenia młodszych dorosłych na ograniczanie niepełnosprawności z powodu zaburzeń psychicznych później w życiu. Obszar piąty priorytet to badania nad zapobieganiem niepełnosprawności i chorobom oraz promocja zdrowia wśród osób starszych. Obejmuje to opracowywanie i testowanie nowych modeli opieki w celu poprawy zachowań zdrowotnych wśród starszych i dorosłych w średnim wieku, w celu zmniejszenia niepełnosprawności i chorób w starszym wieku.
Badania w zakresie etyki biomedycznej
Pierwszym priorytetem były badania dotyczące decyzji dotyczących leczenia podtrzymującego życie u osób starszych. Potrzebna jest dalsza wiedza na temat czynników, które wpływają na decyzje dotyczące przedłużenia lub zakończenia leczenia podtrzymującego życie oraz roli komitetów etycznych. Konieczne są również badania w celu zbadania decyzji dotyczących opieki, dokonanych w przypadku braku wcześniejszych dyrektyw, dla osób starszych, które są zinstytucjonalizowane lub które nie są zinstytucjonalizowane, ale które nie mają krewnych lub przyjaciół, aby działały jako zastępcze.
Komitet uznał za drugie priorytetowe badanie kwestii sprawiedliwości dostępu do opieki zdrowotnej. Zalecił wzmożone badania w celu zbadania problemów związanych zarówno z formalnym, jak i nieformalnym racjonowaniem opieki medycznej nad osobami starszymi, alokacją ograniczonych zasobów oraz skutkiem nałożenia sztucznej presji na ograniczenie opieki zdrowotnej, szczególnie w przypadku osób starszych.
Trzeci obszar priorytetowy określono jako badania dotyczące kwestii etycznych w badaniach naukowych związanych z wiekiem. Ważnym pytaniem badawczym w tej dziedzinie jest ustalenie najskuteczniejszych metod leczenia dla najmniej zbadanej populacji – tj. Zinstytucjonalizowanych i poznawczych osób starszych (i młodszych).
Zasoby wspierające program badań
Rząd federalny ponosi największą część kosztów opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi starszymi osobami. Zalecenia dotyczące zwiększonego finansowania badań są zatem kierowane do Kongresu oraz do federalnych agencji i instytutów – w szczególności do National Institutes of Health – które zapewniają większość funduszy na badania nad starzeniem się. Komitet zalecił znaczny wzrost finansowania dotacji na badania nad procesem starzenia się przez Narodowy Instytut ds. Starzenia się i inne instytuty Narodowego Instytutu Zdrowia, które wspierają badania związane z wiekiem, poszerzanie zakresu kształcenia dla wydziałów studiów związanych z wiekiem, poszerzenie infrastruktury naukowej i dodatki do obecnych ośrodków badań nad starzeniem. Komitet zalecił przyznanie 312 milionów USD, nieskorygowanych o inflację, wprowadzanych stopniowo przez okres pięciu lat, co stanowi dodatkowe powtarzające się roczne koszty, plus $$ 110 milionów przeznaczonych na jednorazowe koszty budowy.
Wsparcie dla projektów badawczych
Najważniejszą formą wsparcia dla programu badań jest zwiększenie finansowania w formie dotacji na projekty badawcze dotyczące starzenia się, w szczególności wniosków inicjowanych przez naukowców, przez Narodowy Instytut ds. Starzenia się i inne instytuty Narodowego Instytutu Zdrowia
[podobne: atopowe zapalenie skóry twarzy, prodentis, warunki oddania krwi ]