Narażenie na azbest, międzybłoniak opłucnej i poziom osteopontyny w surowicy ad 5

Badania immunohistochemiczne
Rycina 2. Rycina 2. Barwienie immunohistochemiczne dla osteopontyny w dwóch próbkach międzybłoniaka opłucnej. Osteopontyna ulega silnej ekspresji w komórkach nowotworowych i występuje minimalna reaktywność podścieliska (panel A, × 100, panel B, × 400).
Tkanka guza była dostępna do barwienia osteopontyny od 38 z 76 pacjentów z międzybłoniakiem; 36 z 38 próbek było dodatnich dla osteopontyny (ryc. 2). Wykazali barwienie cytoplazmatyczne w co najmniej 50 procentach komórek nowotworowych, a intensywność wybarwienia wynosiła od w przypadku 13 próbek do 3 w przypadku 15 próbek; 8 próbek miało intensywność wybarwiania równą 2. Osteopontynę obserwowano we wszystkich odmianach opłucnej: 19 z 20 guzów nabłonkowych, 15 z 16 guzów mieszanych i 2 z 2 guzów sarkomatoidalnych. Miąższ płuca i sąsiadująca normalna opłucna były negatywne dla osteopontyny, fibroblasty w zrębie towarzyszącym guzom były rzadko słabo dodatnie, a podłoże i błona wewnętrzna naczyń wykazywały słabą pozytywność.
Poziomy osteopontyny
Osoby narażone na działanie azbestu i osoby bez narażenia
Rysunek 3. Rysunek 3. Średnie (. SE) Poziomy osteopontyny w surowicy według stanu ekspozycji i wieku, płci, lat narażenia na azbest i wyników radiograficznych. Nie stwierdzono istotnych różnic w poziomach osteopontyny między pacjentami narażonymi na działanie azbestu a dobranymi pod względem wieku grupami kontrolnymi bez ekspozycji na azbest u osób w wieku poniżej 50 lat (25 . 11 ng na mililitr [zakres, od 6 do 78, przedział ufności 95%, -5 do 55] i 12 . 5 ng na mililitr [zakres, 0 do 36, 95% przedział ufności, do 24], odpowiednio, P = 0,34), osobnicy w wieku 50 do 60 lat (25 . 5 ng na mililitr [zakres 2 do 85, 95-procentowy przedział ufności, 13 do 36] i 19 . 6 ng na mililitr [zakres, 0 do 128, 95% przedział ufności, 6 do 33], odpowiednio, P = 0,56), i osoby starsze niż 60 wiek (32 . 4 ng na mililitr [zakres, 3 do 108, 95% przedział ufności, 24 do 41] i 24 . 5 ng na mililitr [zakres, 0 do 72, 95% przedział ufności, 13 do 35], odpowiednio: P = 0,29) (panel A). Nie zaobserwowano istotnych różnic w poziomie osteopontyki w odniesieniu do płci (panel B). Poziom osteopontyny wzrósł wraz ze wzrostem czasu narażenia na działanie azbestu (panel C) i wzrósł stopień nieprawidłowości radiologicznych (panel D). Wartość P w panelu D służy do porównania płytek i zwłóknienia z innymi odkryciami.
Średni (. SE) poziom osteopontyny w całej grupie osób narażonych na działanie azbestu wynosił 30 . 3 ng na mililitr (zakres od 2 do 221, przedział ufności 95%, 23 do 36) i nie różnił się istotnie od u osób bez narażenia na działanie azbestu (20 . 4 ng na mililitr, P = 0,06). Poziomy w dopasowanych wiekowo kontrolach bez narażenia na działanie azbestu i normalnych radiogramów nie różniły się istotnie w zależności od wieku od osób z grupy narażonej na działanie azbestu (młodszy niż 50 lat, 12 . 5 ng na mililitr i 25 . 11 ng na mililitr, odpowiednio, 95-procentowy przedział ufności dla różnicy, -16 do 41, P = 0,34, 50 do 60 lat, 19 . 6 ng na mililitr i 25 . 5 ng na mililitr, 95-procentowy przedział ufności dla różnicy, -12 do 22, P = 0,56 i powyżej 60 lat, 24 . 5 ng na mililitr i 32 . 4 ng na mililitr, 95 procent przedziału ufności dla różnicy, -23 do 7, P = 0,29) (ryc. 3A).
W grupie narażonej na działanie azbestu nie stwierdzono istotnych różnic w poziomach osteopontyzacji w zależności od płci (P = 0,19) (ryc. 3B) ani obecności lub braku blaszek opłucnowych (P = 0,88) (ryc. 3D)
[patrz też: olx połaniec, usunięcie zaćmy cena, usg stopy warszawa ]
[hasła pokrewne: kwas glikolowy działanie, olx połaniec, test na nietolerancje pokarmowa ]