Narażenie na azbest, międzybłoniak opłucnej i poziom osteopontyny w surowicy ad 6

Podgrupa ze zwłóknieniem płuc miała znacznie wyższy średni poziom osteopontyny niż podgrupa bez zwłóknienia (43 ng na mililitr wobec 23 ng na mililitr, 95 procent przedziału ufności dla różnicy, 7 do 33, P = 0,004) (rysunek 3D) , a średnie poziomy były znacząco wyższe przy 10 lub więcej latach ekspozycji niż przy mniej niż 10 latach ekspozycji (34 ng na mililitr w porównaniu z 16 ng na mililitr, 95 procent przedziału ufności dla różnicy, 4 do 33; P = 0,02 ) (Figura 3C). Najwyższe poziomy osteopontyny w surowicy stwierdzono u osób, które miały zarówno płytki, jak i zwłóknienie (56 . 13 ng na mililitr). Stężenie osteopontyny w surowicy było istotnie niższe w kontrolach dobranej względem wieku nieeksponowanych, niż u osób z ekspozycją na azbest, blaszkami i włóknieniem (średni wiek w obu grupach, 64 . 3 lata): 14 . 6 ng na mililitr vs. 56 . 13 ng na mililitr ( P = 0,03). Wśród osób z ekspozycją na azbest poziomy osteopontyny były istotnie niższe u osób z prawidłowym zdjęciem klatki piersiowej (21 . 5 ng na mililitr), osobnikami z płytkami (23 . 3 ng na mililitr) i osobnikami ze zwłóknieniem (32 . 7 ng) na mililitr) niż w przypadku osób z łysinkami i włóknieniem (56 . 13 ng na mililitr, P = 0,004). Przeprowadzono analizę regresji wielokrotnej obejmującą wiek, czas narażenia na działanie azbestu, obecność lub brak zwłóknienia, obecność lub brak blaszek miażdżycowych oraz wynik radiografii Międzynarodowej Organizacji Pracy. Tylko czas ekspozycji na azbest i wyniki radiograficzne były niezależnie związane z poziomami osteopontyny (odpowiednio P = 0,001 i P <0,001), przy współczynnikach korelacji zerowego rzędu odpowiednio 0,357 i 0,399.
Pacjenci z międzybłoniakiem opłucnej
Średni poziom osteopontyny w surowicy w grupie z międzybłoniakiem opłucnej różnił się istotnie od tego w grupie narażonej na działanie azbestu (133 . 10 ng na mililitr [zakres, od 6 do 385, 95 procent przedziału ufności, od 113 do 154] w porównaniu do 30 . 3 ng na mililitr [zakres, 2 do 221, przedział ufności 95%, 23 do 36], P <0,001). Nie stwierdzono istotnych różnic w średnim stężeniu osteopontyny w surowicy u pacjentów z międzybłoniakiem w stopniu I (147 . 26 ng na mililitr; zakres od 10 do 341, przedział ufności 95%, od 92 do 204), stopień II stopnia międzybłoniaka (158 . 22 ng na mililitr zakres, od 14 do 385, przedział ufności 95%, od 99 do 216) lub międzybłoniak stopnia III (118 . 12 ng na mililitr; zakres od 4 do 302, przedział ufności 95%, od 83 do 145; P> 0,15 dla wszystkich porównań ); jednak średnie we wszystkich tych stadiach różniły się znacznie od średniej w grupie narażonej na działanie azbestu (30 . 3 ng na mililitr, zakres, 2 do 221, 95 procent przedziału ufności, 23 do 36, P <0,001). Co więcej, poziomy osteopontyny w surowicy u osób z ekspozycją na azbest i płytki oraz zwłóknienie różniły się znacząco od tych u pacjentów z międzybłoniakiem opłucnej (56 . 13 ng na mililitr w porównaniu z 133 . 10 ng na mililitr, 95-procentowy przedział ufności dla różnicy, 49 do 114; P <0,001).
Średnie poziomy osteopontyny były podobne u mężczyzn i kobiet z międzybłoniakiem (odpowiednio 136 . 12 ng na mililitr i 125 . 21 ng na mililitr, 95-procentowy przedział ufności dla różnicy, -61 do 39; P = 0,66) i nie różniły się do histologicznej charakterystyki guza (128 . 13 ng na mililitr wśród pacjentów z guzami nabłonkowymi, w porównaniu z 133 . 18 ng na mililitr wśród pacjentów z nowotworami nienabłonkowymi; 95% przedział ufności dla różnicy, -28 do 59; P = 0,49) lub historii narażenia na działanie azbestu (151 . 24 ng na mililitr wśród osób z ekspozycją, w porównaniu z 128 . 12 ng na mililitr wśród osób bez narażenia, przedział ufności 95% dla różnicy, -73 do 28; P = 0,37 ).
ROC Curves
Rysunek 4
[podobne: wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, tarczyca u mężczyzn, mikrodermabrazja przeciwskazania ]
[więcej w: mikrodermabrazja przeciwskazania, trawa owsiana, terapia cranio sacralna ]