Ulepszenie przez acetylocysteinę hemodynamiki i transportu tlenu w niewydolnych niewydolności wątroby ad

Żaden z pacjentów nie otrzymał leczenia acetylocysteiną w szpitalu odsyłającym, ponieważ obserwowano go ponad 15 godzin po przedawkowaniu, poza czasem, gdy uważano, że leczenie acetylocysteiną jest użyteczne. Mediana czasu między przedawkowaniem acetaminofenu a przyjęciem do szpitala odsyłającego wyniosła 18 godzin (zakres od 15 do 36), a mediana czasu pomiędzy przedawkowaniem a przyjęciem do szpitala King s College wynosiła 56 godzin (zakres od 33 do 96). W tym czasie wszyscy pacjenci mieli ciężką koagulopatię (średni współczynnik znormalizowany międzynarodowy, 6,0 [zakres, 2,9 do 15]), a pięciu pacjentów miało niewydolność nerek, określaną jako bezmocz lub skąpomocz z poziomem kreatyniny w surowicy większym niż 300 .mol na litr. Siedmiu z tych pacjentów wyzdrowiało. Przebadaliśmy również ośmiu innych pacjentów (sześć kobiet i dwóch mężczyzn, mediana wieku, 41 lat [zakres, 18 do 62]); dwóch miało ostre alkoholowe zapalenie wątroby, a sześć miało piorunującą niewydolność wątroby, z powodu zapalenia wątroby nie-A, nie B w czterech i zapalenia wątroby wywołanego nadwrażliwością na przepisane leki na dwoje (jeden przyjmował fenytoinę, a drugi kombinację izoniazydu i ryfampicyny ). Ci pacjenci mieli mniej zaznaczoną koagulopatię (mediana międzynarodowego współczynnika znormalizowanego, 3,3 [zakres, 1,8 do 6,3]). Trzech z tych ośmiu pacjentów przeżyło. W badaniu przeprowadzonym w ciągu dwóch godzin po przyjęciu do King s College Hospital, czterech pacjentów z chorobą wywołaną paracetamolem i dwoma innymi pacjentami miało encefalopatię stopnia II do III i oddychali samoistnie. Pozostali pacjenci mieli encefalopatię stopnia IV i byli poddani wentylacji mechanicznej i otrzymywali ciągły wlew dożylny środka zwiotczającego mięśnie (atrakurium, 50 mg na godzinę). Wentylacja mechaniczna była kontrolowana objętościowo (Servo 900C, Siemens, Solna, Szwecja), a ustawienia respiratora nie ulegały zmianie podczas okresu badania. Mediana temperatury pacjentów wynosiła 37,3 ° C (zakres od 36,6 do 38,5), a żaden pacjent nie miał zmiany temperatury ciała podczas okresu badania. We wszystkich pacjentach wprowadzono cewnik do flotacji płucnej (7 French, Edwards Laboratories, Irvine, CA) i promieniową linię tętniczą jako część rutynowego monitorowania układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z piorunującą niewydolnością wątroby. Ciśnienie zaklinowania w kapilarach płucnych ustabilizowano na poziomie 8 do 14 mm Hg przez wlew 4,5-procentowego roztworu ludzkiej albuminy przed badaniem; podczas badania nie podawano dalszych koloidów. Ciśnienie sercowo-naczyniowe mierzono w odniesieniu do linii środkowej pachowej. Pojemność minutową serca mierzono w trzech powtórzeniach, a wyniki wyrażano jako wartość średnią (metoda termodylucji, 10 ml 5% dekstrozy, którą wstrzykiwano w temperaturze pokojowej, komputer Edwarda Laboratories COM-1). Wszyscy pacjenci byli stabilni hemodynamicznie przed badaniem i żadne inne leki wazoaktywne nie były podawane jednocześnie.
Na początku badania wykonano pomiary hemodynamiczne, a następnie natychmiast wycofano próbki krwi mieszanej żylnej i radialnej krwi tętniczej. Część każdej próbki analizowano natychmiast pod kątem napięć tlenu i dwutlenku węgla (ABL 2000, Radiometer, Kopenhaga), wraz z zawartością hemoglobiny i nasyceniem tlenem (Pulsometr 282, Laboratorium Instrumentacji, Lexington, MA); kolejną porcję umieszczono w probówce z fluorkiem i wirowano przy 4000 obrotach na minutę przez 10 minut w 4 ° C, a supernatant zebrano i przechowywano w -70 ° C do późniejszej analizy kwasu mlekowego (YSI 2300, Clandon Scientific, Farnborough, United Królestwo)
[przypisy: usg stopy warszawa, olx wysokie mazowieckie, warunki oddania krwi ]